Kommuner hvor det er muligt at sortere organisk affald

I 2017 er der kommet 9 kommuner til så der nu er 31 kommuner, hvor du kan sortere dit organiske køkkenaffald fra i egnede beholdere.

Sortering af organisk affald

En masse kommuner tilbyder nu indsamling af organisk affald. I 2017 kom der yderligere 9 kommuner til sådan at det samlede antal kommuner med indsamling af organisk affald nu er oppe på 31 stk. Det er flot og rigtig godt for miljøet. Der er dog stadig et stykke vej før alle 98 kommuner er klar til at sortere deres organiske affald. Der kan læses mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Nedenfor kan du se en liste over de 31 kommuner der indsamler organisk affald. Det skal bemærkes at de fleste kommuner tilbyder ugetømning, men enkelte kommuner har desværre kun tømning hver 14. dag. Personligt ødelægger det lidt glæden ved at sortere sit affald. Om sommeren bliver denne type affald noget levende, så muligheden for at få tømt sit køkkenaffald en gang ugentligt må være en naturlig del af denne proces. Herfra kan vi kun opfordre til at kommuner ikke fratager folk incitamentet til at sortere deres affald.

Albertslund
Ballerup
Billund
Brøndby
Egedal
Fredericia
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Gribskov
Halsnæs
Hillerød
Holbæk
Horsens
Ikast-Brande
Ishøj
Kalundborg
Kerteminde
København
Morsø
Nyborg
Odsherred
Randers
Roskilde
Rødovre
Silkeborg
Slagelse
Thisted
Vallensbæk
Vejle

Som det ses er det godt og blandet fra hele landet, men rigtig dejligt at de store kommuner såsom København, men også flere omkringliggende kommuner er med på sorteringsbølgen. Er du en af de uheldig i en kommune uden affaldssortering, så anbefaler vi at du komposterer såfremt det er muligt, så meget af dit køkkenaffald som kommunen tillader. Se anvendelige kompostbeholdere her

EU har vedtaget at fra 2023 skal al organisk affald sorteres seperat og derfor kan vi nok forvente en hel del aktivitet de kommende år på dette område.

Det organiske affald genanvendes ved at blive omdannet til biogas, hvilket der både komme elektricitet og varme ud af. Det giver god mening af anvende en så energirig ressource som madaffald til ny energi. Dele af køkkenaffaldet bliver også omdannet til gødning, sådan at næringsstofferne bliver sendt tilbage til jorden i stedet for at den meget lidt effektive udnyttelse af organisk affald i et forbrændingsanlæg.

Hvad er organisk affald?

Organisk affald er mere eller mindre alt hvad du kan producere af madaffald. 

Jf. Københavns kommune må følgende madaffald anvendes som organisk affald. 

  • Frugt og grønt
  • Gryn, korn, ris, pasta og brød
  • Nødder og nøddeskaller
  • Æg og æggeskaller
  • Kaffegrums og kaffefiltre
  • Teblade og teposer
  • Kød, fisk, ben og knogler
  • Pålæg
  • Sovs og fedt

Derudover kan man faktisk også putte hundelorte og kaninmøg i begrænsede mængder i samt afskårne blomster og brugt køkkenrulle.